Wielkimi krokami zbliża się sezon imprez masowych. Dlatego też bardzo nam miło poinformować, że wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku i klientów nasza oferta zabezpieczenia imprez masowych została poszerzona o zabezpieczenie medyczne. Zespoły medyczne posiadają nowoczesne środki łączności bezprzewodowej, a także zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, jednolite umundurowanie.
Oferta zabezpieczeń medycznych obejmuje:

  • Punkty pomocy medycznej (obsługiwane przez lekarzy i ratowników medycznych, wyposażone w sprzęt medyczny służący do ratowania życia jak defibrylator i tlen, oraz środki opatrunkowe i podstawowe leki)
  • Zespoły wyjazdowe w standardzie S (lekarz i 2 ratowników medycznych)
  • Zespoły wyjazdowe w standardzie P (2 ratowników medycznych)
  • Patrole piesze wyposażone w plecaki R1

Koordynatora zabezpieczenia medycznego

Zgodnie z  ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998r z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu
  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom  imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.