Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu, nazywane również Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych, na podstawie zawartej z Państwem umowy, jest Agencja Ochrony Osób i Mienia LION Grzegorz Jerzyk z siedzibą w Śremie (63-100), przy
  ul. Brzechwy 43
 2. inspektorem ochrony danych Agencji Ochrony Osób i Mienia LION Grzegorz Jerzyk  jest osoba dostępna pod adresem email: inspektor@lion-ochrona.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności związanych
  z realizacją zawartej z Państwem umowy oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora, w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
   • Krajowy Rejestr Długów (w sytuacji powstania zadłużenia i przekazania go do windykacji).
   • Kancelaria Prawna (w razie powstania sporu prawnego na tle realizacji Umowy)
   • Firma informatyczna (w razie awarii systemów informatycznych)
   • Biuro rachunkowe (w ramach obsługi księgowej)
   • Podwykonawcy (podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia / umowy)
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od momentu zakończenia współpracy
 6. posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie
 7. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.